012-ရောထွေးနေမှုများထဲမှ ကိုယ်လိုချင်သောအစိပ်အပိုင်းကို Filter,Extract တို့ကို သုံးပြီး ဖြတ်တောက်ပုံ